top of page

Cenník

4.jpg

Profesijný portrét

Fotografovanie v ateliéri. Cca 60 ks rôznych záberov, osvetlenie, pozadie...

Výber 5 ks vybraných záberov na monitore, ktoré zákazník obdrží vyretušované vo veľkom rozlíšení v digitálnej podobe a po 1 ks vytlačených zväčšenín 10x15 cm. Cena 30-EUR . Výber každého ďalšieho záberu 5 EUR. Trvanie fotenia a výber cca 1 hod. Po dohode možnosť fotenia v exteriéri.

13x18_L.jpg

Maturitné fotografie

Fotografovanie v ateliéri. Cca10ks záberov, vyberiem 6 ks, ktoré zákazník obdrží v neupravenej tlačenej forme na ďalší výber. Možnosť výberu aj viac záberov, z ktorých zväčšeniny budú retušované .Jeden najlepší záber retušovaný obdrží zákazník v digitálnej forme a
4 ks zväčšenín- tablo 6x8,5 cm 
+ biely okraj vytlačené.

Cena 10 –EUR.

Ceny doobjednaných zväčšenín:

Známkové – 2x2,5 cm –minimálne 30ks z jedného záberu a ich násobky 2-EUR 60 ks 4-EUR...

Tablové -6x8,5 xm biely okraj 4 ks z jedného záberu a násobky dvoch 2-EUR 6ks 3-EUR...

Zväčšeniny 10x15 cm ,13x18 cm minimálne 2 ks z jedného záb. 2-EUR 3ks 3-EUR...

Zväčšeniny 15x21 cm 1 ks 2-EUR

Zväčšeniny 21x30 cm 1 ks 5-EUR

Zväčšeniny 30 x45 cm 1 ks 7-EUR

cierne_pozadie.jpg

Portrét - legitka - víza

Fotografovanie , cca 3-4 záberov, výber na monitore vhodného záberu- cca 8 ks zväčšenín, veľkosť podľa požiadaviek zákazníka napr.3x3,5cm...

Cena 8 –EUR, každý ďalší vybraný záber 5 –EUR. Foto v digitálnej podobe

po retuši na USB kľúči alebo poslaný na email 2 –EUR.

13.jpg

Svadobná fotografia

Fotografovanie celej svadby. Obsahuje sólo fotenie v ateliéri, exteréri, obrad, hostina ,počas zábavy redový.

Cca 2000 záberov, z ktorých vyberiem cca 450 ks upravených na USB nosiči.

Cena 450 EUR. Cena bez zväčšenín. Možnosť doobjednať zväčšeniny .

Fotografovanie vo fotoateliéri na Hlavnej ulici, v exteriéri...cca 200 záberov

Výber 20 ks najlepších, úprava, retušovanie. Zákazník ich obdrží v digitálnej

podobe a po 1 ks vytlačených zväčšenín 10x15 cm. Cena 120 EUR . Každý ďalší upravený,

retušovaný záber 4 EUR. Možnosť doobjednať ľubovoľne veľké zväčšeniny.


 

Doobjednanie fotografovania obradu . Cca 60 vybratých, upravených záberov.

Obrad, skupinky, gratulácie. Foto v digitálnej podobe cena 70-EUR.
 

3.jpg

Fotografovanie v ateliéry. Celky , skupinky, portréty. Výber z viacerých záberov ,cca 100ks na monitore. Fotomontáž , čiernobiele foto...10 ks upravených záberov vo veľkom rozlíšení , po 1 ks zväčšenín 10x15 cm. Cena 60 Eur. Každý ďalší vybratý záber - 4 Eur

Možnosť doobjednania ľubovoľných zväčšenín , veľkoformátová tlač. Trvanie fotenia cca 1 hod plus výber na monitore. Po dohovore možnosť fotenia v exteriéry. Zákazník obrží upravené zábery aj v digitálnej podobe.

Cena technickej, reklamnej fotografie, reportáže podľa požiadaviek zákazníka.

Rodinná fotografia

 

bottom of page